<<<<<<                                                                
  Rally tar eit stykke arbeid
 

Rally jobbar

All photos are copyrighted. If you would like to use a photo, please ask first.
 
Husk det er © på alle bilder, så vil du låne eit bilde spør først.
   Rally tar eit stykke arbeid, bilde viser Rally tar ein apport. Pilen som eg har teikna på viser kvar dummyen er, som ein ser står den på høgkant i myra.
Rally har sumt over eit vatn, går i land og slår på nasa, sjå bilda under.
 
  jobb  
  Nasa er på...  
  meirjobb  
Nasa er på...
  jobb  
  Dette går fort knips, kun to eller tre, fire, sekunder brukar Rally på å finne vitring..  
  jobb  
     
  vitrer  
  Ja her er det ingen tvil ho har den i nasa  
 

funn

 
  Rally drar dummyen opp i frå myra og tenker rett heim..  
 

yes

 
  Glad og nøgd går turen rundt vatnet og rett heim :)  
  heim med sigar  
  Ja og her er eit godt grep :) "eller" i dette tilfelle kan eg gota grepet sidan ho drog dummyen opp frå myra, men det er ikkje eit  ønskeleg grep.
 Ser ein godt etter så er dette både godt og fast grep, det eg meine med slurvete grep er når dummyen blir tatt kun etter eit hjørne eller i snora.
 Eit ønska godt grep er mit på dummyen slik vekta blir lik på begge sider :))) hørte du det Rally !
 
     
<<<<<< 

 

 

 Ann-Olaug Toftesund  © 2008  www.hundebilde.com