Tilbake til foto index >>>

Eit feltarbeid.

Her er Arwen på jobb, ho tar inn eit felt, foto er Hans Emil, han ein av mine gutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til foto index >>>

Ann-Olaug Toftesund  © 2005- 2008